Quina periodicitat té la factura?

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment i s’inicia el període de facturació a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua.

Puc canviar el titular del contracte de manteniment?

Si heu comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, podeu realitzar de forma gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest queda subrogat a favor seu, en les mateixes condicions que el contracte anterior. Si les condicions del contracte no són les que us interessen, sempre podeu canviar-ne la modalitat.

En què consisteix el manteniment?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en nom seu, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat al laboratori) perquè l’Entitat subministradora procedeixi a instal·lació.

Què és un equip de mesura preparat per enviar senyals de telelectura?

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per transmetre les dades de consum de manera autònoma.

Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, cosa que permet a l’Entitat subministradora, un cop connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de forma ràpida del consum, dels possibles excessos o de les fuites que es puguin produir.

Com contracte?

Per agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, perquè ofereixi en nom nostre, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar-ne el manteniment.