Puc canviar el titular del contracte de manteniment?

Si heu comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, podeu realitzar de forma gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest queda subrogat a favor seu, en les mateixes condicions que el contracte anterior. Si les condicions del contracte no són les que us interessen, sempre podeu canviar-ne la modalitat.