Política de privacitat

Política de privacitat

Informació addicional sobre la protecció de dades personals

L’àmbit d’aquesta política de privadesa únicament s’aplica a les dades que es recullin a través del present web i que es tractin per a les finalitats referides a l’apartat “Amb quina finalitat es tractaran les vostres dades personals? Durant quant de temps?”

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les dades personals demanades mitjançant aquest lloc web, així com d’aquelles que es demanin com a conseqüència de la gestió de les consultes, sol·licituds o incidències que vostè plantegi, serà responsabilitat d’AQUALOGY SOLUTIONS, S.A.U. (d’ara endavant, “MUSA”), amb domicili situat al C/Cuzco, 26-28, 6, 08030 Barcelona, i NIF núm. A-08-018954. Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la vostra informació personal, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MUSA mitjançant els següents punts de contacte:

  • Correu electrònic: privacy.spain@agbar.es
  • Correu postal: Passeig de la Zona Franca 48, Planta 6, (08038) Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades de MUSA

Amb quina finalitat es tractaran les vostres dades personals? Durant quant de temps?

Les dades personals recollides seran tractades amb les finalitats següents:

  • Gestionar les consultes, sol·licituds o incidències que vostè plantegi per mitjà del lloc web, a l’efecte de tramitar-les internament i, si escau, donar-hi resposta.

    Les vostres dades personals seran tractades per a la finalitat anterior mentre siguin necessàries per a la gestió de la vostra consulta, sol·licitud o incidència; en cas que estiguin relacionades amb un contracte que tingueu amb la companyia, seran tractats mentre duri la relació contractual.
  • Gestionar i, si escau, tramitar la sol·licitud de bonificació de la tarifa de manteniment per a col·lectius en risc d’exclusió social.

    Les vostres dades personals seran tractades per a la finalitat anterior mentre siguin necessàries per a la gestió de la tramitació de la bonificació de la tarifa de manteniment així com de l’aplicació de la mateixa o, si escau, fins que vostè ens comuniqui el contrari.

En els supòsits anteriors, quan finalitzin els períodes indicats, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant el període en què es puguin derivar qualsevol responsabilitat de l’execució del contracte o de cada finalitat. Quan expirin aquestes responsabilitats, les vostres dades personals seran eliminades de forma definitiva.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals per a les finalitats referides és el consentiment i, en cas que la vostra consulta, sol·licitud o incidència estigui relacionada amb la relació contractual amb MUSA, la base legal serà també l’execució del contracte al qual vostè es refereixi.

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

Les vostres dades personals seran tractades de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Hi ha altres entitats que poden tenir accés a les seves dades personals per ajudar MUSA amb alguna de les tasques?

MUSA compta amb diversos proveïdors que us assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les vostres dades personals.

Se cedeixen les vostres dades personals a tercers?

Les vostres dades personals es comunicaran a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.

Quins són els vostres drets?

Disposa dels següents drets en matèria de protecció de dades:

DretEn què consisteix?
Dret d’accésConsulteu quines dades personals tenim sobre vostè.
Dret de rectificacióModificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes.
Dret d’oposicióSol·licitar que no tractem les vostres dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressióSol·licitar que eliminem les vostres dades personals.
Dret de limitacióSol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals.
Dret de portabilitatSol·licitar que us lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre vostè.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competentPresentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els vostres drets, a través de la pàgina web www.apdcat.cat

Per exercir aquests drets, només cal que envieu una comunicació a MUSA, bé per correu electrònic a l’adreça atencionalcliente@musa.es o bé mitjançant correu postal a l’adreça C/Cuzco, 26-28, 6, 08030 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu DNI o altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, MUSA podrà requerir-li que la solucioni. Podeu utilitzar, si voleu, el model de sol·licitud que consta al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat