Què passa si l’equip de mesura s’avaria o arriba al final de la vida útil?

Si l’Entitat subministradora detecta qualsevol anomalia a l’equip de mesura, ens ho notificarà com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l’Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament.