Coneix-nos

Especialitzats en manteniment d’equips de mesura d’aigua

Més de 80 anys mantenint els equips de mida dels nostres clients a Barcelona i la seva Àrea metropolitana.

Fundada el 1928 com a material per a Serveis Urbans, S.A

Què oferim

Musa ofereix al client que necessiti contractar un subministrament d’aigua, el contracte de manteniment per a l’equip de mesura d’aigua.

Disposem d´un laboratori d´assajos amb acreditació ENAC.

Mitjançant el contracte del comptador d‟aigua el client compleix amb el requisit que estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle integral de l‟Aigua, de disposar d‟un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.

Per què contractar amb MUSA?

Tots els nostres comptadors passen per un servei integral de qualitat de mesura (SICAM.) Dividit en 4 passos:

Verificació oficial

Tots els equips de mesura subministrada per Musa, han passat pel procés de verificació oficial en origen i disposen del corresponent document que ho acredita.

Acceptació del model

Abans de subministrar un nou model d’equip a mida, aquest és sotmès a un rigorós protocol d’assajos metrològics al laboratori acreditat per ENAC.

Si el model d’equip de mesura supera els assajos, és considerat apte per ser instal·lat al subministrament dels nostres clients. Si el model no supera els assaigs, és rebutjat

Procés de recepció

El 100% dels equips de mesura subministrats per Musa, han estat verificats al nostre laboratori. Si un equip de mesura, no supera les proves, el lot és rebutjat i tornat al fabricant.

Procés de comportament

Al llarg de la vida útil dels equips de mesura, realitzem assajos al laboratori, aixecant equips de mesura del terreny i analitzant-ne el comportament amb el pas del temps i l’ús.

La nostra transparència

A MUSA valorem enormement la transparència amb els nostres clients, per això posem la nostra normativa, contractes i sol·licituds a disposició de qui vulgui consultar-los lliurement.

Normativa

Podeu consultar els Reglaments dels serveis als següents documents PDF.

Plantilles

Descarregueu les plantilles que Musa ha creat per poder realitzar possibles canvis en el vostre contracte de manteniment, arrendament o titular.