En què consisteix el manteniment?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en nom seu, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat al laboratori) perquè l’Entitat subministradora procedeixi a instal·lació.