Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Resol tots els teus dubtes en aquesta secció de la mà dels nostres especialistes.

Equips de mesura

Si l’Entitat subministradora detecta qualsevol anomalia a l’equip de mesura, ens ho notificarà com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l’Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament.

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per transmetre les dades de consum de manera autònoma.

Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, cosa que permet a l’Entitat subministradora, un cop connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de forma ràpida del consum, dels possibles excessos o de les fuites que es puguin produir.

La mesura dels consums que han de servir de base per a la facturació del subministrament d’aigua, per part de l’Entitat subministradora, l’ha de realitzar l’equip de mesura d’aigua corresponent.

L’Entitat subministradora selecciona l’equip de mesura i és qui, exclusivament, fa la instal·lació, la desinstal·lació, el precintat, el desprecintat, la connexió i la desconnexió.

És l’entitat subministradora qui determina el tipus d’equip de mesura, les característiques i l’emplaçament. Si necessiteu més informació sobre els models homologats, podeu consultar el web de la vostra Entitat subministradora, on trobareu el llistat actualitzat.

Contractes

Si heu comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, podeu realitzar de forma gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest queda subrogat a favor seu, en les mateixes condicions que el contracte anterior. Si les condicions del contracte no són les que us interessen, sempre podeu canviar-ne la modalitat.

És l’entitat subministradora qui determina el tipus d’equip de mesura, les característiques i l’emplaçament. Si necessiteu més informació sobre els models homologats, podeu consultar el web de la vostra Entitat subministradora, on trobareu el llistat actualitzat.

Un cop realitzat el contracte de manteniment, no s’ha de preocupar de res. Nosaltres lliurarem immediatament l’equip de mesura a l’Entitat subministradora perquè aquesta faci la instal·lació, tal com estableix el Reglament.

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en nom seu, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat al laboratori) perquè l’Entitat subministradora procedeixi a instal·lació.

El manteniment de l’equip de mesura no està inclòs a la factura de consum d’aigua. En altres municipis, fora del nostre àmbit de gestió, sí que és possible, que el manteniment estigui inclòs a la factura de consum d’aigua.

Per agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, perquè ofereixi en nom nostre, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar-ne el manteniment.

D’acord amb la normativa aplicable, per contractar un subministrament d’aigua, és obligatori disposar d’un equip de mesura d’aigua, amb el contracte de manteniment corresponent amb una empresa especialitzada. En cas que l’equip de mesura no funcioni correctament, esteu obligat a reposar l’aparell avariat. Mitjançant el contracte de manteniment, s’allibera de tal obligació, subrogant-la a MUSA, que assumeix l’obligació de manteniment de l’equip de mesura durant la vigència del contracte.

Facturació

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment i s’inicia el període de facturació a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua.

La tarifa es calcula segons les característiques de l’equip de mesura i de la modalitat de contracte. El tipus de contracte o l’equip de mesura instal·lat pot fer variar l’import a pagar.

Podeu realitzar el pagament a les nostres entitats col·laboradores: Correus o BBVA, en els horaris establerts per cada entitat. També podeu fer el pagament a través de ServiCaixa o telefònicament a través del nostre telèfon gratuït d’atenció al client, per la qual cosa necessitareu una targeta de crèdit/dèbit, Visa o Mastercard.

Podeu domiciliar o canviar les dades de pagament de les vostres factures a través de qualsevol dels nostres canals de contacte. Per a la vostra comoditat podeu utilitzar el nostre formulari de contacte.

Tens dubtes?

Consulta la secció de preguntes freqüents i resol els teus dubtes