Quina periodicitat té la factura?

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment i s’inicia el període de facturació a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua.