El manteniment està inclòs a la factura de consum d’aigua?

El manteniment de l’equip de mesura no està inclòs a la factura de consum d’aigua. En altres municipis, fora del nostre àmbit de gestió, sí que és possible, que el manteniment estigui inclòs a la factura de consum d’aigua.