Puc canviar el titular del contracte de manteniment?

Si heu comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, podeu realitzar de forma gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest queda subrogat a favor seu, en les mateixes condicions que el contracte anterior. Si les condicions del contracte no són les que us interessen, sempre podeu canviar-ne la modalitat.

En què consisteix el manteniment?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en nom seu, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat al laboratori) perquè l’Entitat subministradora procedeixi a instal·lació.

Com contracte?

Per agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, perquè ofereixi en nom nostre, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar-ne el manteniment.

És obligatori tenir un contracte de manteniment?

D’acord amb la normativa aplicable, per contractar un subministrament d’aigua, és obligatori disposar d’un equip de mesura d’aigua, amb el contracte de manteniment corresponent amb una empresa especialitzada. En cas que l’equip de mesura no funcioni correctament, esteu obligat a reposar l’aparell avariat. Mitjançant el contracte de manteniment, s’allibera de tal obligació, subrogant-la a MUSA, que assumeix l’obligació de manteniment de l’equip de mesura durant la vigència del contracte.