Per què necessito un equip de mesura?

La mesura dels consums que han de servir de base per a la facturació del subministrament d’aigua, per part de l’Entitat subministradora, l’ha de realitzar l’equip de mesura d’aigua corresponent.