Accessibilitat

Potenciar l’accessibilitat i la difusió de la política a totes les parts interessades, així com assegurar-ne l’adequada implantació i la vigència mitjançant el procés de revisió.