Per què pago un import de manteniment diferent del meu veí?

La tarifa es calcula segons les característiques de l’equip de mesura i de la modalitat de contracte. El tipus de contracte o l’equip de mesura instal·lat pot fer variar l’import a pagar.