Qui selecciona i instal·la l’equip de mesura?

L’Entitat subministradora selecciona l’equip de mesura i és qui, exclusivament, fa la instal·lació, la desinstal·lació, el precintat, el desprecintat, la connexió i la desconnexió.