Tarifa de contractació

Es calcula en funció de la modalitat de contracte i de les característiques de l'equip de mesura d'aigua determinat per l'entitat subministradora.

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb compra de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la quota de manteniment d'un any complet.

Import
Base imponible 177,24 EUR
IVA (21%) 37,22 EUR
Total 214,46 EUR

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual de manteniment *

Anualment es facturaran les successives quotes de manteniment corresponents a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 7,06 EUR 16,05 EUR
IVA (21%) 1,48 EUR 3,37 EUR
Total 8,54 EUR 19,42 EUR

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua

Contracte de manteniment amb lloguer de l'equip de mesura d'aigua *

El contracte inclou la quota d’arrendament d'un any complet.

Mínim
Base imponible 44,12 EUR
IVA (21%) 9,27 EUR
Total 53,39 EUR

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

Quota anual d'arrendament *

Anualment es facturaran les successives quotes d’arrendament corresponents a l'equip de mesura instal·lat.

Equip no preparat per telemesura (**) Equip preparat per telemesura
Base imponible 14,83 EUR 32,93 EUR
IVA (21%) 3,11 EUR 6,92 EUR
Total 17,94 EUR 39,85 EUR

* Imports per a un equip de mesura tipus de 15 mm de diàmetre.

** Equips de mesura d’aigua que actualment l'Entidad subministradora no instal·la.