¿Què ofereix MUSA al client?

Disposem d'un laboratori
d'assajos (LEM)
amb acreditació de l'ENAC

MUSA ofereix al client que necessita contractar un subministrament d'aigua el contracte de manteniment per a l'equip de mesura d'aigua.

El client té la possibilitat de llogar o comprar l'equip de mesura en funció de les seves pròpies necessitats o interessos.

Mitjançant el contracte del comptador d'aigua, el client compleix el requisit que estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua de disposar d'un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.

¿Per què és recomanable contractar el
manteniment amb MUSA?

Procés de
verificació oficial

Proceso de verificación oficial

Tots els equips de mesura subministrats per MUSA han passat pel procés de verificació oficial en origen i disposen del document corresponent que ho acredita.

Tots els nostres comptadors passen per un servei integral de qualitat de mesurament (SICAM)

Procés d'acceptació de model

Abans de subministrar un nou model d'equip de mesura, aquest és sotmès a un rigorós protocol d'assajos metrològics en laboratori acreditat per l'ENAC. Si el model d'equip de mesura supera els assajos, és considerat apte per ser instal·lat en el sistema de subministrament dels nostres clients. Si el model no supera els assajos és rebutjat.

Qualsevol modificació o millora que pugui introduir el fabricant en un model d'equip de mesura ja homologat implica l'obligatorietat de superar el procés d'acceptació de nou.

Procés de recepció

El 100% des equips

de mesura subministrats per Musa, han estat verificats en el nostre laboratori. Si un equip de mesura no supera les proves, el lot és rebutjat i tornat al fabricant.

Procés de comportament

Al llarg de la vida útil dels equips de mesura, fem assajos en laboratori, aixecant equips de mesura del terreny i analitzant el seu comportament amb el pas del temps i l'ús. Fem assajos en laboratori dels diferents models instal·lats; per a això obtenim mostres que compleixen amb diversos criteris (edat, volum registrat, estrès, tipus d'aigua, condicions d'instal·lació). Això ens permet conèixer com es comporten els equips de mesura amb el pas del temps i l'ús, per determinar quan cal substituir un equip.